Thắc mắc về tuyển dụng

Xin vui lòng liên hệ với phòng tổng quát của trụ sở chính để biết chi tiết và cách áp dụng.
0186-29-2976 vui l
òng liên hệ với chúng tôi qua email.

Hướng dẫn ứng dụng

Công việc hởSkillworkers, thợ hàn, quản lý lĩnh vực, vị trí kỹ thuật, công việc bán hàng, quản lý xây dựng
Tiền lương162.000 đến 420.000
Trợ cấpTrợ cấp trình độ, trợ cấp tiêu đề công việc, trợ cấp chuyến đi kinh doanh
Mức lương tăngMỗi năm một lần
Giải thưởngHai lần một năm
Giờ làm việc8:00-17:00 PM
Ngày nghỉ LễSunday. 2nd, 4th thứ bảy. Obon. year-cuối năm và ngày nghỉ lễ mới theo lịch của công ty
Lợi ích và lợi ích
Làm thế nào để áp dụngXin chào việc làm
Cách chọnPhỏng vấn. chẩn đoán khả năng cơ bản, chẩn đoán cá nhân
Tài liệu đã gửiMang theo resume của bạn (ảnh đính kèm)