Ông Takahiro Kodate, Phòng
sản xuất, bộ phận sản xuất

Q. sau khi tôi ngh
ỉ hưu từ công việc trước đây của tôi, tôi đã có một khóa học ngắn hạn tại Akita nghề phát triển Junior College ở Odate, vì vậy tôi đã có cơ hội để liên lạc với CAD trong sáu tháng.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã có một lời mời làm việc cho công ty này trong khoảng một tháng, và tôi đã quan tâm đến nội dung của công việc của tôi, vì vậy tôi áp dụng cho một công việc trong CAD.

Q. sự quyến rũ của
công ty A. tôi đã tham gia công ty như là một nghiệp dư ở tất cả, nhưng khi tôi làm việc một mình, người cao niên của tôi lịch sự cho tôi biết rằng tôi sẽ làm điều này hoặc là tôi có thể làm điều này.Tôi nghĩ rằng nó là một công ty tốt để chăm sóc.

Q. sự hấp dẫn của việc làm địa ph
ương A. phụ huynh đang trong vùng lân cận ngay lập tức, vì vậy nó an toàn để yêu cầu họ giúp bạn khi có điều gì xảy ra.