Xin chào, tôi là TOSHIAKI Asaishi.
Sea & C. co., Ltd. là một công ty bắt đầu ở Heisei 14 với triết lý của C:Create, và, và đóng góp, và đóng góp.Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều điều về sắt.Từ bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho vật liệu trong một loạt các lĩnh vực, không chỉ khung thép, từ cầu, xe tăng, ống khói, và nhà máy sản xuất cho các tòa nhà.Doanh số bán hàng của 700.000.000 yên trong 2019 và 230.000.000 yên trong vốn chủ sở hữu.Cảm ơn bạn trong tương lai.

Giám đốc đại diện TOSHIAKI Asaishi

Triết lý công ty

Chúng tôi sử dụng đầy đủ kinh nghiệm, kỹ năng, và kỹ năng của chúng tôi để thực hiện những thách thức của những điều mới.

Trước hết, "công ty là người" và "làm cho mọi thứ là từ con người tạo ra", chúng tôi hoàn thành trách nhiệm xã hội của chúng tôi như là một công
ty và đóng góp cho xã hội thông qua "quản lý dòng chảy nóng" của sự tôn trọng đối với con người.

Cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.